Vanliga problem med vaping-enheter kan uppstå med alla typer av e-cigaretter eller vape-pennor. Här är några av de vanligaste problemen:

ProblemLösning
Ingen produktion av ångaKontrollera att batteriet är laddat och att pod/tank är ordentligt ansluten. Byt ut coilen om det behövs och se till att luftflödet är korrekt.
Inkonsekvent ångproduktionDet kan bero på ojämn wicking, en lös coil eller varierande wattinställningar.
Svag smakRengör eller byt ut coilen och justera wattinställningen. Du kan också ha fått ”vapers tongue” av att ha använt samma smak under en längre tid, prova att blanda upp med en ny smak eller e-vätska.
Ojämn smakE-vätskans smak kan försämras med tiden, eller så kan du uppleva smakblandningar om du växlar mellan olika smaker utan att rengöra tanken ordentligt.
Läckage eller spillKontrollera O-ringar i tankar och runt coils för skador, se till att coilsen är korrekt monterade, dra åt anslutningarna och undvik överfyllning.
Torra träffar eller bränd smakLadda coilen ordentligt och se till att e-vätskan är tillräckligt mättad genom att låta den ligga i minst 5 minuter innan du börjar vape en ny coil. Det kan också bero på att coilen är utsliten och måste bytas ut. Överskrid inte coilens rekommenderade wattal.
Batteritid och prestandaproblemLadda batteriet fullt och rengör batteripolerna regelbundet, byt ut gamla batterier vid behov.
Spolen gurglarGurglande ljud och mycket kondens i munstycket kan uppstå om det finns för mycket e-vätska i coilen eller om coilen inte sitter ordentligt på plats.
”Spitting”, små droppar e-vätska i munnenDetta kan orsakas av överfyllning av tanken, en översvämmad coil eller användning av fel e-vätskeviskositet för din enhet. Ta också pauser mellan vape sessioner för att förhindra att e-juicen svämmar över coilen.
Vape-enheten laddas inteKontrollera att laddningskabeln och anslutningarna är intakta, rengör laddningsporten eller prova en annan strömkälla.
Tilltäppning eller blockering av e-vätskaKontrollera om det har kommit in smuts i röret och byt ut spolen om det behövs. Undvik tjocka e-vätskor eller e-vätskor med hög VG-halt med coils med låg effekt och högt motstånd.
Hård throat-hit, hals irritationDetta kan vara ett tecken på en förbrukad coil. Öka luftflödet om möjligt och byt till en lägre nikotinstyrka eller prova mjukare nikotinsalter över freebase-nikotin.
Vape-enhet tänds inteKontrollera batteriets anslutning och att enheten är fulladdad. Se till att coilen är korrekt installerad och rengör avfyrningsknappen eller sensorn för automatisk dragning inuti kapselkammaren.

För att lösa dessa problem är det viktigt att du läser enhetens bruksanvisning, utför regelbundet underhåll och följer bästa praxis för vaping. Om problemen kvarstår bör du överväga att söka hjälp från en kunnig inom området eller tillverkaren.