Hur många cigaretter motsvarar en engångs-vape?

Det är svårt att ge en exakt jämförelse mellan antalet cigaretter och en engångs-vape, eftersom det beror på flera faktorer, inklusive nikotinstyrka, användningsmönster och typen av engångs-vape. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att jämföra cigaretter med engångs-vaporizer inte är en direkt jämförelse, eftersom de är olika produkter med olika riskprofiler.

För att göra en grov jämförelse kan du använda följande riktlinje: En typisk cigarett innehåller ungefär 1 mg till 2 mg nikotin. Om du har en engångs-vape med 20 mg/ml nikotinstyrka och den innehåller 1 ml e-vätska, skulle det motsvara ungefär 20 mg nikotin. Detta skulle teoretiskt kunna jämföras med 15 till 30 cigaretter med 1-2 mg nikotin varje.

Är vape farligt?

När du använder en e-cigarett eller ”vejpar” undviker du över 4 000 farliga och potentiellt cancerframkallande kemikalier som frigörs när du röker en vanlig tobakscigarett. E-cigaretter är betydligt mindre riskfyllda än traditionella cigaretter och har visat sig vara ett användbart verktyg för att stödja människor i sitt försök att sluta röka. De potentiella hälsofördelarna med vaping väger ofta tyngre än de risker som är förknippade med tobaksrökning.

Får man använda vape inomhus?

Vaping regleras enligt tobakslagen och liknande bestämmelser. Detta innebär att användning av en vape inte är tillåten inomhus på många allmänna platser, vilket du kan få mer information om i detalj här. Dessutom omfattar detta förbud ofta många utomhusområden, inklusive platser i närheten av kollektivtrafik, uteserveringar och idrottsanläggningar.