Sverige följer, liksom många andra europeiska länder, Europeiska unionens regler om försäljning av e-juice och andra vapingprodukter. Dessa regler beskrivs i Tobaksproduktdirektivet (TPD). Här är några allmänna regler och bestämmelser som gäller när detta skrivs. Det är viktigt att kontrollera med lokala myndigheter (folkhälsomyndigheten) eller juridiska experter för att få den mest aktuella informationen.

Tillstånd

För att kunna sälja e-cigaretter och andra nikotinprodukter, krävs det att företag ansöker om tillstånd från den kommun där verksamheten är baserad, även om det enbart är en online-verksamhet. I samband med detta tillstånd, måste företag uppfylla krav som rör ålderskontroll av kunder och presentera ett egenkontrollprogram.

Kommuner har rätt att genomföra regelbundna oanmälda inspektioner av butiker för att testa ålderskontrollerna. Om det upptäcks brister i ålderskontrollerna, finns det en betydande risk att ditt tillstånd återkallas.

Produktanmälan

Tillverkare och importörer av e-juice är skyldiga att anmäla sina produkter till EU-CEG, som är EU’s portal för produktanmälan innan de släpper ut dem på marknaden. Denna anmälan innehåller vanligtvis detaljerad information om produktens ingredienser, utsläpp och toxikologiska data. I Sverige, är det Folkhälsomyndigheten som hanterar förfrågningar och debiterar en årlig avgift för varje anmälan. Om produkten inte tidigare har funnits på marknaden i något annat land, krävs det att man väntar i sex månader efter att anmälan har godkänts innan produkten får säljas.

För att läsa mer om kravet om produktanmälan besök folkhälsomyndighetens webbplats. Produktanmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Produktmärkning

Behållare med e-juice måste ha tydliga och läsbara etiketter med specifika varningar, inklusive hälsovarningar och information om nikotininnehåll. Etiketterna måste också innehålla information om ingredienser och utsläpp.

E-cigaretter måste även vara märkta med CE (conformité européenne).

E-cigaretter, förfyllda poddar och e-juice med högre nikotininnehåll än 1,66% ska vara märkta med dödsskalle symbolen.

Gränser för nikotinkoncentration och volym

TPD inför restriktioner för den högsta tillåtna nikotinkoncentrationen och volym i e-juice. Från och med 2021 är gränsen satt till 20 mg/ml och högsta tillåtna volym är 10ml. Shortfills, det vill säga e-juice utan nikotin får vara större i storlek.

Restriktioner för reklam

Det finns begränsningar för reklam och marknadsföring av e-juice. Förbjud mot att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter genom kommersiell reklam gäller för tv-sändningar, beställ-tv (kallas ofta för play-tjänster) eller radio. Förbudet gäller även för reklam före, under eller efter användargenererade videos på videodelningsplattform (ex YouTube). All annan marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter måste förhålla sig till kravet på särskild måttfullhet.

För en fördjupning läs mer på konsumentverket.
Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter | För företagare | Konsumentverket

Särskild måttfullhet

Kommersiella meddelanden ska begränsas till relevanta fakta rörande varan och dess egenskaper, presenterade i en så saklig form som möjligt och utan ovidkommande inslag. Marknadsföringen får inte utformas så att den väcker särskild uppmärksamhet eller genom sin storlek utgör ett dominerande inslag i miljön. Bildmässigt bör reklamen inskränkas till att visa själva varan och vad som på ett naturligt sätt hänger samman med den, exempelvis förpackningen. Också budskapets utförlighet, typografi och layout ska bedömas i ljuset av kravet på särskild måttfullhet.

Marknadsföringsexempel

Nedan följer några exempel och principer som företag i Sverige måste förhålla sig till vid marknadsföring av vapes, e-juice och e-cigaretter. Exemplen är till för att förtydliga principen om särskild måttfullhet.

  • Företag ska undvika att framhäva tobaksfria nikotinprodukter i sociala sammanhang som måltider, fester eller resor.
  • Prisinformation är viktig, men företag ska undvika att använda prissättning som kan ses som vilseledande, som att stryka över det ordinarie priset bredvid ett lägre pris för flerpack.
  • Företag ska inte använda uppmanande och övertalande ord som ”Köp nu” i annonser som leder till en webbutik. Använd istället informativa fraser som ”Läs mer.”
  • Gratis distribution av produkter är förbjudet och inkluderar inte ens att erbjuda gratisprover. Det uppmuntrar till användning av tobaksfria nikotinprodukter och strider mot måttfullhetskravet.
  • Kundklubbar och medlemskap som ger poäng, rabatter eller bonusar är inte tillåtna.
  • Företag ska undvika överdrivna smakbeskrivningar som inte är motiverade utifrån konsumentens behov av produktinformation.
  • Företag får inte visa inte personer under 25 år i marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter.
  • Marknadsföring via nyhetsbrev bör vara försiktig och inte innehålla ovidkommande smakhänvisningar eller rikta sig specifikt till eller skildra personer under 25 år.

Barnskyddande förpackningar

E-juicebehållare måste ha barnskyddande förpackningar för att förhindra att barn oavsiktligt intar dem.

Åldersgräns

Återförsäljare är skyldiga att verifiera kundernas ålder innan de säljer e-juice för att säkerställa att den inte säljs till minderåriga.

Rökfria miljöer

I Sverige är det inte tillåtet att använda tobaksfria nikotinprodukter som liknar rökning (e-cigaretter) när det gäller användning i specifika inom- och utomhusmiljöer, som är designade för att vara fria från tobaksrök, så kallade rökfria områden.

De olika rökfria miljöerna omfattar följande områden och platser:

Barn- och ungdomsverksamhet

Inom lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller andra aktiviteter för barn och ungdomar. Rökförbudet inkluderar även utomhusområden såsom skolgårdar.

Hälso- och sjukvård

Inom lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

I gemensamma utrymmen inom bostäder och inrättningar som tillhandahåller särskild service eller vård.

Kollektivtrafik

Ombord på inrikes kollektivtrafikfärdmedel och inom lokaler som används av resenärer som använder sådana färdmedel. Utomhusområden som är motsvarande kollektivtrafikplatser omfattas också av rökförbudet.

Restauranger och andra serveringsställen

Inom restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på uteserveringar.

Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning

Inom lokaler som inte täcks av de ovanstående kategorierna och som används för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

Andra lokaler som allmänheten har tillträde till

Rökning är även förbjuden i flera andra offentligt tillgängliga lokaler, inklusive butiker.

Hotell och andra tillfälliga bostäder

Inom hotell och andra anläggningar som erbjuder tillfällig bostad i yrkesmässigt syfte.

Inhägnade idrottsplatser utomhus

På inhägnade utomhusplatser som primärt används för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar.

Lekplatser

På lekplatser som är öppna för allmänheten.

Entréer

Vid entréer till lokaler och utrymmen som omfattas av rökförbud enligt LTLP och är tillgängliga för allmänheten.

Denna policy syftar till att främja en rökfri miljö och skydda allmänhetens hälsa och välbefinnande. Mer om lagen kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida, Rökfria miljöer med stöd i lagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Vejping, etik & moral

När du använder din vaping-enhet är det viktigt att vara respektfull och hänsynsfull mot dem omkring dig. Vi har skrivit några riktlinjer att följa när du vejpar.